Soicau Thongke Xsmb error_code:58003 error_msg:service invalid

Cập Nhật:2022-06-10 07:59    Lượt Xem:74

Soicau Thongke Xsmb error_code:58003 error_msg:service invalid

Theo báo cáo nghiên cứu được công bố bởi chứng khoán độc lập, một số nhà lãnh đạo mô-đun pin đã thông báo một kế hoạch phát triển khả năng lượng pin TOPCON rõ ràng. Việc mở rộng năng lượng pin TOPCON cũng sẽ thúc đẩy nâng cấp thiết bị và vật liệu và tăng cường chuyến hàng. Tập trung đề nghị và chú ý đến các nhà sản xuất pin, thiết bị và vật liệu TOPCON. Nó được đề nghị chú ý đến: Tịnh năng (jks.us), Jiejia Weichuang (30724.sz), động thái vi (6888516.sh), Foster (6003806.sh), v.v. Những điểm chính của chứng khoán độc lập là như thế này: 1: The p-type pin approaches the theory efficacy hạn, the n-type pin technique will be the future development direction. TOPCON là tuyến do the technique choice with quickly công nghiệp Hiện tại. Đầu tiên, hiệu quả lý thuyết của p in TOPCON tại 28 Mặt khác, TOPCON là phù hợp với dòng sản xuất sẵn có, và chi phí chuyển đổi của một GW chỉ là RMB 50triệu đô. Dưới áp lực của sự giảm giá lớn gia tăng sản lượng thiết bị theo đường cao cấp, nâng cấp và biến đổi làm tăng tốc độ phục vụ thiết bịSoicau Thongke Xsmb, áp đặt công nghệ smb và phát triển mỏ mỏ mỏ bạcSoicau Thongke Xsmb, và có những ưu tiên rõ ràng hơn trong việc nâng cao hiệu quả chi phí. Một bức tượng: có chỗ cho sự giải quyết chính giải quyết dụng TOPCon, và nó sẽ được hưởng theo cấp theo hàng nhất vào cái nửa năm. đấu giá cuối cùng của Bánh quế bằng silicon một dạng N là 0.62 yuan v, which is 0.33 yuan/ w, which is 0 Theo quan điểm của pin, giá TOPCON là 0.08 yuan/ w cao hơn, chủ yếu là do giá trị cao 0.33 yuan v.w do tham nhũng và giá cả bạc, và giá trị tổng bộ giảm giá dụng cụ và không phải là silicon cao hơn 0.05 yuan Về mặt thành phần, giá trị của thành phần TOPCON hợp nhất là 0.05 yuan v. Với sự gia tăng giá watt cho mỗi khu vực Robot các thành phần TOPCON, giá trị các nguyên liệu phụ trợ có thể giảm. Thành phần không phải là silicon có một lợi thế của 0.33 yuan v/ w. Trên hết, giá sản xuất của các thành phần bổ sung TOPCON là 0.05 yuan/ w cao hơn giá của perc. Ở viễn trung gian và ngắn hạn, giá trị của TOPCON còn cao hơn nhiều so với giá hjt. Sản phẩm sản xuất TOPCON là 0 The BOS computer for every 0.5=. increasing in the efficacy of {n}Các thành phần TOPCON, the BOS computer to the area will decreasing by 0 Thêm vào đó, sự giảm nhẹ các thành phần TOPCON tăng cường năng lượng bằng 2.2=, và phần thượng hạng ứng dụng tương ứng là 0.08 yuan/ w. Mô- đun TOPCON kiểu n cũng có lợi thế của tỉ lệ kép cao và nhiệt độ thấp, có thể làm tăng hiệu suất tạo n ăng lượng nhờ đó, nên mô- đun cuối cũng đạt mức cao. Tóm lại, với những lợi thế của việc tăng cường khả n ăng thay đổi xếp hàng, mức suy giảm thấp, mức độ nhiệt độ thấp và tỉ lệ kép cao, các thành phần TOPCON có thể mang đến một mức cao hơn 0.13 yuan v. Việc cung cấp các nhà máy cung cấp năng lượng mặt đất cho thấy rằng giá trị trung bình của các thành phần TOPCON vượt qua 0.11 yuan v, kiểm tra việc thị trường nhận dạng n. Với hiệu quả chuyển đổi pin TOPCON tăng liên tục, tỉ lệ thị trường của các thành phần tăng cao cao hơn (1.) 0. Chúng tôi đã nhấn mạnh hiệu quả pin và giá trị phụ trội, và cách bố trí dẫn đầu được tăng đáng kể. Một dạng sản phẩm TOPCON đã được sản xuất ra để sản xuất n ăng lượng dạng n, những nhà sản xuất hàng đầu đã tiến bộ công nghiệp hóa pin TOPCON. Theo dữ liệu thống kê mới nhất về CV quốc tế, cho tới bây giờ, khả năng s ản xuất hàng loạt của TOPCON được sản xuất bởi dạng Tịnh vật, Chung và các công ty khác đã vượt xa 24gw, và khả năng đầu tư mới đã được định sẵn của mỗi công ty đã vượt qua 80gw. Hiện tại, ít nhất một nửa các đường dây sản xuất cao hơn 30gw trong ngành này có thể được nâng cấp lên TOPCON. Với việc phát triển của trình đầu theo cấp gần trạng thái xấu, chúng ta mong rằng năng lượng pin của Topcon trong phần hai năm là 50/80gw. 2022 sẽ là thời gian then chốt của việc sản xuất hàng loạt các công nghệ pin TOPCON. Việc phát triển pin và mô- đun của TOPCON đang thúc đẩy tăng lợi thế cạnh tranh của những công ty hàng đầu. Trong số đó, các tiến trình phổ biến nhất là LLý CVv, cũng là công nghệ sản xuất hàng loạt đầu tiên.Hiện tại, nghiên cứu và phát triển kỹ thuật viễn cảnh về công nghệ hình suất đã tiến bộ tốt, và công nghệ sẽ được chính thức tiến hành vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong vòng hai nửa năm. Việc mở rộng khả n ăng sản xuất loại n n sẽ đẩy nhanh nhu cầu về thiết bị và vật liệu phụ liên quan. Sản phẩm của chúng ta đã được mở rộng Một trong những thiết bị cung cấp chất nổ trên trên TOPCON sẽ thúc đẩy tăng nhu cầu thiết bị máy móc. Mặt khác, một trong những thiết bị cung cấp dữ liệu của TOPCON là LPCCO. Trình nghiên cứu và phát triển và công nghệ (Trung tâm) đã tiến bộ rất tốt và dự đoán sẽ được kiểm tra dần sau nửa năm thử nghiệm. Chúng tôi tin rằng cả LPCDD và PICC sẽ trở thành sự lựa chọn các công ty các thành pin, và thay đổi phụ thuộc về chụp hình (Trung úy) thì hiển nhiên hơn. Việc tăng cường công nghệ và mở rộng khả năng của các pin TOPCON đã thúc đẩy tăng nhu cầu về chất bạc và cải thiện nhu cầu chất lượng. Hiện tại, sự tiêu thụ chất bạc của các pin TOPCON là 100-120mg/ Mảnh, còn cao hơn nhiều so với các pin cấp của 60-70mg/ Mảnh; Mặt khác, các pin TOPCON đưa ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng keo bạc để giảm lượng keo bạc. Hiện tại, phần lớn phần mềm của Poe được dùng trong các phần đóng của TOPCON, và Poe hấp thụ kết dính hơn phần mềm theo giá bán hàng và lợi nhuận tổng hợp. Một trong những hướng dẫn quan trọng nhất là lộ trình công nghệ Topcon, với tỉ lệ giá suất thấp, và có thể tiến hành thay đổi và nâng cấp dòng sản xuất đầu theo cấp. Pin TOPCON tăng cường phát triển sản xuất phát triển, thúc đẩy nhu cầu thiết bị và vật liệu liên quan, và tập trung vào các pin liên quan. Cơ hội đầu tư cho hãng sản xuất vật liệu. Đầu tiên là kế hoạch cung cấp năng lượng TOPCON, tập trung vào cổ phần Năng lượng Tịnh Giác (00285.sz). Các nhà cung cấp thiết bị hạt nhân với quá trình sản xuất hàng loạt đã chín chắn, khuyên A Kiệt Weichuang, Deere laser (307Thank.sz) và Jinchen co Co., Lt. (600996.sh; The n-type technologies approach the request of the Rõ ràng address, the n-type technologies checking the request of Thành phần series, and it is suggested that Tự do vision; Tập hợp loại n đã thúc đẩy nhu cầu và kinh doanh của bộ phim dính keo cục bộ và bột bạc cục bộ. Foster được đề nghị, và cả TECO (3008402.sz) và Tô Châu guttenium (002077.sz) đều liên quan. *1= {}Các yếu tố nguy hiểm: nhu cầu cung cấp điện viễn dương thấp hơn dự kiến; Sự giảm giá và hiệu quả của pin loại n không như dự kiến. Tốc độ công nghệ của pin dạng n thấp hơn dự kiến. Giảm chi phí thiết bị cục bộ thấp hơn dự kiến. Description