Chơi Miễn Phí Trò Chơi Miễn Phí Sau khi nâng cấp phần cứng, có cần phải cài lại hệ thống không?

Cập Nhật:2022-06-14 06:41    Lượt Xem:94

Chơi Miễn Phí Trò Chơi Miễn Phí Sau khi nâng cấp phần cứng, có cần phải cài lại hệ thống không?

Dễ quá! Bạn có thể gặp vấn đề khi nâng cấp cấu hình máy tính. Bạn có muốn cài đặt lại máy tính sau khi thay thế bảng mẹ và CPU? Hôm nay, Tiểu Tề sẽ nói với bạn về chủ đề này chúng ta thích chúng ta! Thay thế cho CPU

! Nếu bạn chỉ thay thế CPU, bạn không cần cài đặt lại hệ thống. Sau khi thay thế CPU, hệ thống có thể tự động nhận diện kiểu CPU. Còn những trường hợp này dành cho máy chủ. Chỉ cần thay thế bảng chính. Chỉ cần có vài trường hợp thay thế bảng chính. Nếu máy chủ mới và cỗ máy chính cũ nằm trên cùng một nền, thí dụ, những tấm chính cũ và mới nằm trên nền tảng 1150, hệ thống thường không cần được cài đặt lại, và trình điều khiển của hệ thống gốc có thể về cơ bản tương ứng với cỗ máy chính mới. Tuy nhiên, nó không loại trừ rằng đôi khi một số trình điều khiển không thích hợp. Nếu màn hình màu xanh xuất hiện sau khi thay thế bảng mẹ, bạn có thể thử vào chế độ an to àn để xoá trình điều khiển tương ứng và cài đặt lại trình điều khiển mới. Hơn nữa, bạn cần phải đặt nó để hợp với trình điều khiển gốc. Nếu loại mẫu mẹ mới khác với nền mẹ cũ, thì hệ thống phải được cài lại. Ví dụ, nền tảng 1150 được thay thế với nền tảng 1151. Vì hệ thống không có trình điều khiển để làm mẹ mới, thì bảng mẹ mới sẽ không được nhận diện. Đội thay thế cũng cần phải phục hồi lại hệ thống, như Intel đang chuyển sang sân ga AMD. The bên trên là giới thiệu của Tiểu Tề về việc có cần phải cài đặt lại hệ thống để thay thế bảng mẹ và CPU. Tôi là Tiểu Bảo có thể phục hồi hệ thống. Tôi s ẽ chia sẻ với bạn một số kiến thức về máy tính và kỹ năng Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.