Sxmb Ngày 21 Công nghệ Công nghệ Wyo bị mất 5.5055 triệu yuan ở 2020 và thêm vào công ty vận chuyển than ngoài không khí

Cập Nhật:2022-06-16 08:46    Lượt Xem:105

Sxmb Ngày 21 Công nghệ Công nghệ Wyo bị mất 5.5055 triệu yuan ở 2020 và thêm vào công ty vận chuyển than ngoài không khí

Vào tháng tư 1, Công nghệ Wyo (83210) đã công bố gần đây báo cáo hàng năm 2020. Trong suốt khoảng thời gian báo cáo, công ty đã đạt được thu nhập hoạt động của 4736-131.2-yuan, một tăng lên 22N.59=.-year-on-year; Lợi nhuận mà cổ đông của công ty đã được liệt kê là- 5035914.89 yuanSxmb Ngày 21, đã giảm so với khoảng thời gian trong năm trước. Description Description The net cash flow from operating activities during the reported period was 87728.05 yuanSxmb Ngày 21, and the net activiti against the cổ đông of the listed company by the end of 2020 were 6899251.12 yuan. Description Trong khoảng thời gian báo cáo, thu nhập được hoạt động là 4736.6611.6lớp yuan,Xổ số Gia Lai một năm-một tăng theo-năm của 22.59=.The operating thu nhập của công ty năm nay chủ yếu đến từ công ty vận chuyển đường ống than, vốn là một doanh mới trong khoảng thời gian báo cáo. Nguồn thu nhập hoạt động tại khủng dục phần lớn đến từ việc bán thiết bị tự động hàn hàng kho, và việc tạm dừng kinh doanh trong khoảng thời gian báo cáo không tạo ra thu nhập. Description Chi phí tài chính trong khoảng thời gian này là-13670.59 yuan, đến từ 2670.29 yuan trong cùng thời kỳ năm ngoái, một năm-qua-năm giảm giá 147.68 Name Description Theo dữ liệu của

goubei Description Không, không. Description