Số Vĩnh Trong vụ 2020, lợi nhuận lưới của công nghệ Guoji là triệu 242.2265, tăng lên mỗi năm vài phát cao 48.49.

Cập Nhật:2022-06-16 09:07    Lượt Xem:115

Số Vĩnh Trong vụ 2020, lợi nhuận lưới của công nghệ Guoji là triệu 242.2265, tăng lên mỗi năm vài phát cao 48.49.

Vào tháng tư 1, Công nghệ Guoji (43006) đã công bố gần đây báo cáo kế hoạch 2020. Trong suốt khoảng thời gian báo cáo, công ty đã đạt được thu nhập hoạt động của 17999999999999752. Khối lợi nhuận mà cổ đông của công ty được liệt kê là 2422691.0h yuanSố Vĩnh, một năm trên năm lãi suất tăng cao 48.49. Description Description The net cash flow from operating activities during the reported period was 146665899.44 yuanSố Vĩnh, and the net activity from the cổ đông of the listed company by the end of 2020 were 18341249.72 yuan. Description Trong khoảng thời gian báo cáo của {{}Vụ chi phí tài chính của công ty đã giảm bởi 468 yucan. Lý do chính là khoản vay này đã giảm năm nay bằng 5.9 triệu yuan so với năm ngoái,Soi cầu Xổ số Hà Giang dẫn đến việc giảm chi phí lãi. Description Trong khoảng thời gian báo cáo, lợi nhuận kinh doanh tăng lên bằng triệu I8.874 và lợi nhuận lưới tăng lên bằng 7.9109 triệu yuan so với khoảng thời gian trước. Lý do chính là thu nhập hoạt động của công ty được tăng lên bởi RMB 32.3995 triệu phú, tính lợi nhuận tổng hợp tăng lên bởi RMB 13.305 triệu đô, và các chi phí trong thời gian được tăng lên bởi RMB 4.1609 triệu đô. Description Theo dữ liệu của {0)}digbei Description Không, không. Description