Dự Đoán Xổ Số Miền Bắc 23 2 Con s ố lợi nhuận đầu tư của thơ Tuấn ở 209.714 triệu đô-la,

Cập Nhật:2022-06-21 07:24    Lượt Xem:151

Dự Đoán Xổ Số Miền Bắc 23 2 Con s ố lợi nhuận đầu tư của thơ Tuấn ở 209.714 triệu đô-la,

Vào tháng tư 1, Juneng (8717878787878) đã công bố bản báo cáo hàng năm 2020. Trong khoảng thời gian báo cáo, công ty đạt được thu nhập điều hành của 14523239972.6T yuanDự Đoán Xổ Số Miền Bắc 23 2, một năm-một giảm giá 3.49=; Lần lợi nhuận mà cổ đông của công ty được liệt kê là 2471358.65 yuan, lãi suất tăng cao hàng năm Description Description The net cash flow from operating activities during the reported period was 124644341.08 yuan, and the network activitings to the cổ họng of the listed company by the end of 2020 were 1019990068.9068 yuan. Description The operating thu nhập là 14523972 Description Trong khoảng thời gian báo cáo, lợi nhuận lưới của công ty là 2471358.65 yuan, tăng lên 100918669.55.5so với 146794444.11 yuan trong cùng một thời kỳ năm trước, chủ yếu là nhờ thu nhập khác và thu nhập không hoạt động của 2297878897.74 yuan.58 chao hay 28.5X. so với 682.662.669.666669.16 và lãi trong cùng năm trước;16; Số thu nhập hiện thời của 4316880.48 yuan đã bị giảm vì thay đổi chính sách kế to án và điều kiện nhận biết thu nhập. Description Chi phí tài chính trong khoảng thời gian. (0) là 22N-13605 Lý do chính là s ự tăng khoản vay của công ty. Đầu tư trong khoảng thời gian là quỹ C231.24 yuan. Description Theo dữ liệu của

goubei Description Không, không. Description