Xổ Số Kiên Giang Ngày 21 Tháng 2 Năm 2021 Linh hồn đã đệ đơn lên thị trường chứng khoán Hồng Kông, và lợi nhuận của công ty ở 2021 là 1.21 tỷ yuan

Cập Nhật:2022-07-02 07:21    Lượt Xem:98

Xổ Số Kiên Giang Ngày 21 Tháng 2 Năm 2021 Linh hồn đã đệ đơn lên thị trường chứng khoán Hồng Kông, và lợi nhuận của công ty ở 2021 là 1.21 tỷ yuan

Nguồn ảnh chụp: Oriental c(3) (0) Blue whale TMT kênh kênh trên June 30. Theo các tài liệu của Hong Kong cổ phiếu, soul, a social network platform, depicted a list application to Hong Kong Stock Exchange hôm nay. Bank of America Merrill Lynch and CICC were the co spooks of the IPO. Tờ báo này cho thấy là từ 2009 đến 2021, thu nhập của công ty là khoảng 707 triệu yuanXổ Số Kiên Giang Ngày 21 Tháng 2 Năm 2021, 48 triệu yuan và 1.21 tỉ yuan. Lượng lưới tổn thất là 353 triệu yuan, 579 triệu yuan và 1.324 tỉ yuan. Những người s ử dụng hàng tháng của linh hồn từ 2009 đến 2021 là tháng 11.5 triệu, 20.8 triệu và 18.6 triệu, tháng hai, với tỉ lệ tăng trưởng của 80.7. và 51.6=.; Những người sử dụng hàng ngày đều là 3.3 triệu,Soi cầu Xổ số Hà Giang 5.9 triệu và 9.3 triệu, dựa trên độ tăng trưởng của 81='và 55.8=.=, in 2020 and 2021. Những người sử dụng hàng tháng đều là sản xuất Z, và giá trị người dùng trung bình ba tháng là cuối cùng. Thời gian hoạt động trung bình của mỗi người dùng mỗi ngày trên bục là khoảng 45.3 phút. Viết về tính chất lượng, thu nhập trung bình hàng tháng của linh hồn cho người dùng trả tiền ở 2009, 2020 và 2021 là 21.9 yuan, 43.5 yuan và 60.5 yuan. Theo thông tin công khai, ứng dụng linh hồn đã được khởi động ở kết thúc của thẩm diễn và là một mạng lưới xã hội ảo cho một thế hệ trẻ mới dựa trên bản đồ quan tâm để thiết lập mối quan hệ và phân phối nội dung. Hiện tại, những người dùng đã ghi tích tích tích tích tích lũy đa số hàng trăm triệu. The soul Gửi một đơn xin IPO cho Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch (SEC) Mỹ và được lên danh sách NASDAQ. Vào tháng Sáu năm nay, linh hồn đã gửi tài liệu qua Ủy ban chứng khoán và Giao Dịch (SEC) về việc công ty đã quyết định rút lại tài liệu ghi chú F-1 và không còn phát hành chứng khoán dựa trên tài liệu F-1. Description