Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Hôm Nay Sơn Đông ngày hôm qua thêm tám ca xác nhận địa phương và 54 nhiễm trùng không triệu chứng

Cập Nhật:2022-07-13 06:57    Lượt Xem:172

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Hôm Nay Sơn Đông ngày hôm qua thêm tám ca xác nhận địa phương và 54 nhiễm trùng không triệu chứng

Từ Ko Một vụ được xác nhận được nhập khẩu từ nước ngoài, tại Qinsdao và nhập khẩu từ Nam Triều Tiên. Một người bị nhiễm độc tự gốc mới được nhập khẩu từ nước ngoài, ở Jinan, và nhập khẩu từ Nhật Bản. One: from 0:00 to 24 vào tháng Bảy 11Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Hôm Nay, 2022, tỉnh Sơn Đông đã báo cáo 6 xác nhận trường hợp nhiễm trùng cục bộ không có triệu chứng, gồm năm trường hợp ở Linyi và 1 ở Qing dao. One: from 0:00 to 2400 on July 11, 2022, 8 locally confined cases in Shandong Province được giải phóng,Soi cầu Xổ số Hà Giang all in Qingsdao. Sáu trường hợp nhiễm trùng không triệu chứng ở vùng bị cách ly khỏi giám sát y học, tất cả ở Thanh Khánh. Có ba trường hợp xác nhận được nhập khẩu từ nước ngoài trong tỉnh, gồm cả hai trường hợp ở Jinan và 1 ở Qingsdao. Hai trường hợp không có triệu chứng nhiễm trùng nhập khẩu từ nước ngoài được giải phóng từ quan sát y học, tất cả ở Jinan. Theo mỗi ngày, 2.00 trên tháng Bảy, 2022, có 26 các trường hợp xác nhận địa phương và 304 nhiễm trùng không triệu chứng ở tỉnh Sơn Đông. Có sáu ca được xác nhận được nhập khẩu từ nước ngoài và 15 là nhiễm trùng không triệu chứng nhập khẩu từ nước ngoài. Description