Xskh 22/12/2021 Nghiên cứu cho thấy tính khí thời gian của tác động của việc bổ sung Ni tơ lâu dài trên mặt đất hô hấp trong rừng khoan.

Cập Nhật:2022-07-20 07:39    Lượt Xem:170

Xskh 22/12/2021 Nghiên cứu cho thấy tính khí thời gian của tác động của việc bổ sung Ni tơ lâu dài trên mặt đất hô hấp trong rừng khoan.

Từ sau cuộc cách mạng công nghiệp, việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch và việc sử dụng phân bón nông nghiệp đã làm tăng lượng khí quyển chất thải Ni tơ, có tác động sâu sắc đến chu kỳ các-bon trong hệ sinh thái. Vết thở mặt đất là nguồn carbon tối đa từ đất đến khí quyển. nhưng không rõ làm thế nào thở của đất phản ứng với sự bổ sung Ni tơ từ lâu dài và cách chất Ni tơ điều chỉnh tính năng thời gian của nó. The vegetation structure và function research group of the Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences exposed the effects of different Nitơ addsinh platform (0, 20Xskh 22/12/2021, 50 and 100 kg N a-1yr-1) on soil respiration of boreal forests based on continuery data of observations of grounding respiration from 11 to 2020. Nghiên cứu tìm ra hiệu quả của việc bổ sung Ni tơ vào đất đã thay đổi theo thời gian. hiệu ứng tiêu cực trên mặt đất hô hấp thay đổi theo thời gian. Cụ thểXskh 22/12/2021, trong năm thứ hai của nghiên cứu, hô hấp dưới dạng Ni-tơ tăng lên bằng trung bình 8+ so sánh với việc điều trị, sau đó, phát triển tác dụng của Ni-tơ lên hô hấp nhân tạo đất dần bị suy giảm theo thời gian và cuối cùng biến thành kiềm chế. Thêm vào đó, động lực thời gian của việc hô hấp dưới dạng đất do dự tính chất Ni tơ lâu dài được điều chỉnh bởi mức độ bổ sung Ni tơ. Nghiên cứu này rất quan trọng để phân tích kết quả của chu kỳ carbon trong đất với chất thải Ni tơ,Soi cầu Xổ số Hà Giang có nghĩa là vai trò của chất lượng Ni tơ không thể bỏ qua trong việc nghiên cứu phản ứng của hô hấp của đất với chất thải Ni-tơ. Những kết quả nghiên cứu liên quan được phát hành trên trang thái. Công trình nghiên cứu được hỗ trợ bởi dự án khoa học cơ bản của Tổ chức Khoa học tự nhiên quốc gia Trung Quốc, dự án phát triển nghiên cứu cơ bản quốc gia và dự án nghiên cứu chủ chốt của Frontier Science của Học viện Khoa học Trung Quốc. The time dynamics of the impact of different Ni addition level on soil Từng Từng Từng Từng đến: source: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences

tip ấm: Gần đây, wechat official account Information flow has been reviphồng. Mỗi người dùng có thể đặt số hiệu đọc thường xuyên, mà sẽ được hiển thị dưới dạng thẻ lớn. Do đó, nếu bạn không muốn bỏ qua bài viết của giọng nói của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, bạn phải làm như thế này: nhập vào giọng nói của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, nhấn vào... trình đơn ở góc trên bên phải, và chọn \