Xo So Can Tho 21/4/2021 Tương lai hướng dẫn của công nghệ chống mắt bảo vệ sức khỏe vô địch phải là laser hợp pháp.

Cập Nhật:2022-07-21 06:36    Lượt Xem:78

Xo So Can Tho 21/4/2021 Tương lai hướng dẫn của công nghệ chống mắt bảo vệ sức khỏe vô địch phải là laser hợp pháp.

Khi chọn một máy chiếu, nguồn ánh sáng là ưu tiên hàng đầu ảnh hưởng đến chất lượng dự án. Hiện tại nguồn sáng chủ yếu được dùng trong thị trường dự án là nguồn sáng truyền thống, nguồn sáng LED và các nguồn sáng laser. Trong số đó, nguồn ánh sáng laser có lợi thế của độ sáng cao, kích thước màu rộng, thời gian phục vụ lâu dài, mức năng lượng thấp, mà nguồn sáng truyền thống và nguồn ánh sáng đèn LED không cóXo So Can Tho 21/4/2021, và đã trở thành nguồn chính thống của các sản phẩm hàng đầu. Một kiểu chiếu laser. Nhiều người dùng chỉ nhìn thấy chiếu laser được đánh dấu trên trang quảng cáoXo So Can Tho 21/4/2021, lầm tưởng rằng hiệu đó cơ bản là cùng một và kết quả mù quáng, nhưng kinh nghiệm thực tế thì rất khác. The monochromatic laser is to using a single Blue laser to kích thích the yellow và green phốt tụ on the huỳnh quang color bánh xe, và đó là khúc xạ ánh sáng đỏ, xanh và xanh phát ra trên con chip DMD qua lăng trụ, và cuối cùng kết hợp chúng thành màu đã được mong đợi để tạo ra một ảnh đã được chiếu. Sử dụng tia laze s ắc màu thuần túy là công nghệ phơi bày đầu tiên sử dụng một tia laze ba như một nguồn sáng. It uses red, green và Blue trichromatic (RGB) laser to die light, either nhờ the good monochromatity of the laser, chừng nào laser with the appropriate wavy long được chọn, it can đảm đảm đảm that the red, green và Blue trichromic light departed is almost free of wanderin light. the red, green và Blue tricmatic laser are then lighted on the DMD chip,Xổ số Gia Lai and finally using the visual resulture nay to combine light to form the Thích hợp color. Nó nói ra. Nói cho tôi biết, điều gì có thể xảy ra với sự xảy ra của máy bạn laser? Lấy vida C1, sử dụng công nghệ laze sắc sảo Mỹ, ví dụ Nó nói ra nói ra nó lối này, lối này. Nó có một bản độ phát với bản độ của máy. Nó có một tốt ít đẹp cao, đóng tốt đẹn, và tạo lực động với cái đẹp xung quanh. Nó không chính xác những cái máy có thể điều khiển này. Nó chính xác một cái máy có thể xác dùng một cái máy dùng mã dùu dùng. Nó chỉ có một cách xáíc phần thịt của một cánh thối mã máy. Sau khi kiểm tra, một số phương tiện chính thức kết luận rằng hiệu ứng chất lượng ảnh hưởng của vida C1 tốt hơn nhiều so với các mô hình với giá trị tương tự, đạt đến giới hạn chất lượng ảnh của 10000 yuan. Nó nói ra nó nói ra, nó nói ra với cách bảo vệ mắt, thực hiện nay, nhiều tuyên bộ dự ảnh xanh âm thanh rất khỏe, nhưng nó là người duy nhất có thể nói nói rằng 0 có hạch với ánh đẹn xanh như vida-1. Bởi vì công nghệ tia laze s ắc màu của Hitense chọn laze 95nm là nguồn sáng xanh, nó tránh được ánh sáng 400nm-450nm, ánh sáng pha sóng ngắn có hại cho mắt người, và thực sự nhận ra không có ánh sáng xanh có hại. Sự khác biệt giữa đèn xanh thấp và không có ánh sáng xanh vẫn còn lớn. The Hitense panchromatic laze projection công nghệ vượt trội tiến triển quang bằng tia laze độc sắc về chất lượng ảnh, màu và bảo vệ mắt, chưa kể đến mức độ phía trước của nó so sánh với các nguồn sáng truyền thống và các nguồn sáng đèn LED. Hiện tại, quá trình của vida C1 được trang bị kỹ thuật laze sắc màu Hitense trong đo nhiệt không khó tìm thấy độ phát triển của tia laze khắc nghiệt. Không ngạc nhiên có người nói đây là công nghệ trình trình bày tiếp theo. Description