Xổ Số Bến Tre Ngày 29 Tháng 12 Năm 2020 Thế còn sự phát triển trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc? Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin: quy mô của những nhà máy

Cập Nhật:2022-07-29 06:22    Lượt Xem:78

Xổ Số Bến Tre Ngày 29 Tháng 12 Năm 2020 Thế còn sự phát triển trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc? Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin: quy mô của những nhà máy

Vào tháng Bảy 26, Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin tổ chức một cuộc họp báo để phát triển một nền văn hóa cao cấp trong ngành s ản xuất và củng cố nền tảng của kinh tế thực tế. Vị Giám đốc phụ trách khoa học và công nghệ nghệ nghệ của Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin, đã đưa ra dự đoán rằng kích thước của nền tinh thần nhân tạo Trung Quốc vượt qua 400tỉ yuan và số công ty đã vượt qua 3000. bức ảnh: Bộ phim và công nghệ thông tin, phó giám đốc của Bộ khoa học và công nghệ nghệ nghệ nghệ nghệ của Bộ phim: nguồn ảnh: Bộ công nghệ và công nghệ thông tin (Bộ phim: Bộ phim và công nghệ công nghệ nghệ nghệ nghệ nghệ nghệ) 2.0. Ren Aiguang đã nói rằng trong sự phát triển của ngành tình báo nhân tạo, Bộ công nghệ và công nghệ đã tập trung vào ba khía cạnh: đầu tiên, nhận nhiệm vụ phát triển trí tuệ nhân tạo và phát triển một loạt sản xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất tuyệt hảo, và hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ và dược dược để thực Xây dựng một công trình nghiên cứu và sử dụng nhanh chóng. Xây dựng các trung tâm phát triển quốc gia, như là cảm biến thông minh và xe công nghệ thông minh trên mạngXổ Số Bến Tre Ngày 29 Tháng 12 Năm 2020, và tăng cường nghiên cứu và công nghiệp hóa các công nghệ phổ thông. Yêu cầu trường đại học và doanh nghiệp thành lập hiệp hội để tiến hành sự phát triển mới. Thứ hai, nâng cao sự ứng dụng đồng thời và phê chuẩn việc xây dựng tám khu vực phi công A quốc gia để phát triển và phát triển. Tăng cường xây dựng giàn-xếp dịch vụ công cộng cho nền công nghệ công nghiệp. Hãy đào bới và mở ra một số viễn cảnh ứng dụng để thúc đẩy ứng dụng và lặp lại các sản phẩm công nghệ thông minh. Tổ chức và thực hiện các hoạt động ủy quyền cá nhân chính xác cho các công ty nhỏ và nhỏ bé, soạn bản quy trình cung cấp và yêu cầu của AI cho công nghệ nhỏ và thông minh thay đổi. Thứ ba là tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp tài chính, xây dựng một số trạm căn cứ 5g, các đài truyền thông công nghiệp, các trung tâm tính to án và các thông tin khác, hỗ trợ xây dựng và mở rộng các bộ dữ liệu công nghiệp, và củng cố nền tảng phát triển công nghiệp. Chúng ta nên hướng dẫn và khuyến khích quy trình phát triển trong nước mở nguồn và mở rộng, và thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp mà bao gồm phần mềm và phần cứng và kết nối từ phía trên và xuôi dòng. Tăng cường hướng dẫn tiêu chuẩn, tăng cường cấu trúc của hệ thống tình báo nhân tạo, tổ chức việc chuẩn bị hướng dẫn cho việc xây dựng hệ thống sản xuất thông minh quốc gia, và phát hành 30 chuẩn mực quốc gia cho việc sản xuất thông minh. [1] Ren Aiguang nói rằng hiện tại,Soi cầu Xổ số Hà Giang Trung Quốc đã tiến bộ tích cực trong việc hòa nhập trí tuệ nhân tạo và nền kinh tế thực tế. Đầu tiên, sự biến đổi và nâng cấp các công ty truyền thống tiếp tục tăng tốc, trồng trọt và phát triển một số doanh nghiệp điển hình trong các công nghiệp truyền thống và thúc đẩy việc áp dụng một số trường hợp nâng cấp thông minh. Trong lĩnh vực sản xuất thông minh, việc sử dụng công nghệ thông minh cải thiện hiệu quả khám phá sản phẩm và sử dụng thiết bị. Trong lĩnh vực y học thông minh, công nghệ thông minh có thể giảm áp suất làm việc của nhân viên y khoa và cải thiện độ chính xác và tiện nghi của các thiết bị y khoa. thứ hai, sức mạnh của nền công nghiệp thông minh vẫn tiếp tục tăng lên. Nó được dự đoán rằng quy mô của nền công nghiệp tình báo nhân tạo Trung Quốc vượt qua 400tỉ yuan, và s ố lượng doanh nghiệp vượt quá 30. Những bước đột phá quan trọng đã được thực hiện trong các công nghệ chủ chốt như những con chip thông minh và môi trường nguồn mở, và khả năng phát triển của những sản phẩm có biểu tượng như những con chip thông minh, kết nối và robot đã tiếp tục tăng lên. Thứ ba, cấu trúc của cơ sở nội bộ mới đã được cải thiện dần. Vào cuối tháng Sáu, một Một số loại nền công nghiệp như các trung tâm tính toán và trung tâm dữ liệu đã được xây dựng trên khắp đất nước, và số lượng và chất lượng của các bộ dữ liệu công nghiệp đã được cải thiện liên tục. Nó nói rằng, trong một bước tiếp theo, chúng ta sẽ chơi trọng với vai trọng của trí thông minh nhân tử như một phía trường, tăng mệnh vào việc trị nhân tự trong sự nghiệp, chuyện dụng y phục, giáo dục, tài chính và những những trường các khác, và giác tích dẫn hi Description